Sign in to follow this  
Followers 0
Pedja

[uputstvo] Kako podesiti ApexDC++ da se automatski startuje

1 post in this topic

DC++ klijent spada u onu vrstu programa koji treba da budu stalno pokrenuti na računaru. ApexDC++ ima mogućnost da čuči u systray i radi svoj posao ne smetajući. Ako se dogodi nešto što treba da znate, iskočiće vam mali prozor sa obaveštenjem, a ikonica programa će promeniti izgled.

Kada instalirate ApexDC++ podesite u Files / Settings sledeće:

- uključite opciju Appearance / Options / Minimize to tray. To određuje da se ApexDC++, kada ga minimizujete, smesti u systray.

- uključite opciju Advanced / Minimize on program startup. TIme će se se ApexDC++, kada je pokrenut, odmah minimizovati.

- ako imate verziju 1.0.0B4 ili noviju, onda uključite i opciju Advanced / Start ApexDC++ on Windows startup. To znači da će se program sam pokrenuti kada se podigne Windows. Ako imate stariju verziju, ova opcija ne postoji, pa ikonicu za pokretanje programa iskopirajte u Start / Programs / Startup.

- podesite u View / Favourite Hubs (Ctrl+F) na koje hubove želite da se program automatski poveže kada je pokrenut. Dovoljno je samo da označite kućicu ispred naziva HUB-a.

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  
Followers 0