Sign in to follow this  
Followers 0
Mikey_69

Byte av klient till ApexDC++ (Guide)

1 post in this topic

Byte från DC++ till ApexDC++

På grund av ApexDC++'s stigande popularitet kommer många användare byta från sin vanliga klient till ApexDC++. Följ de här enkla stegen för att spara dina nerladdningar och inställningar.

Gå till din original klients program folder (C:\Program\DC++ eller \StrongDC++ t ex)

Finn de följande filerna beroende på vad du vill spara:

queue.xml (nerladdningar (väntande filer))

dcplusplus.xml (inställningar - inte rekommenderad då konflikter i mjukvara kan uppstå)

favourites.xml (favourite users)

hashdata.data and hashindex.xml (share hash data)

adlsearch.xml (adl search inställningar)

profiles.xml (klient detektions regler)

Kopiera filerna till C:\Program\ApexDC++\Settings foldern

Starta ApexDC++

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  
Followers 0