SHERIFA

Translator
 • Content count

  73
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by SHERIFA

 1. "Your version contains a serious bug" error

  It's simple. -- Instructions removed --
 2. Released: ApexDC++ 1.1.0

  Great !
 3. DC++ 0.709.1 Released !

  StrongDC++ 2.13 released, too. Changelog .
 4. DC++ 0.709.1 Released !

  DC++ 0.706 Stable Released ! Changelog .
 5. Apex DC++ 1.0.1 crashes

  Off: How can I submit report like the first post of this topic ? Because ApexDC++ 1.0.1 loads very high the CPU and... crashes the PC - no ping, nuthin'. Only I have to reset the computer to "fix" the problem. 3 times like that, also in the core DC++ 0.706. Windows Server 2003 Enterprice Edition Service Pack 1 3.21 GHz CPU 1 GB RAM
 6. ApexDC++ Translations

  Start Notepad -> File/Open ( or just Ctrl+O ) -> "Files of type" choose All Files ( default is Text Documents (*.txt) ) -> then go and find the English version of the file ( EN_Example.xml from the first post of this topic ) that you wish to translate into your own language and "Open" it :thumbsup:.
 7. Другият път поствай без да си променяш charset-а на каквото и да е . Тъй като: Т.е. default charset-а в този форум е зададен да е Western (ISO-8859-1) и съответно браузъра ( при българите ) като е настроен ( от настройките на Firefox ) да отваря по default Windows-1251 -> когато зарежда форума автоматично си превключва браузъра И той на Western (ISO-8859-1), за да се вижда както трябва. А поста ти... явно е бил писан на Windows-1251 и като е бил постнат тук - излиза с маймунки ( чак като РЪЧНО превключи човек от браузъра на Windows-1251 РАЗЧИТА писаното ) . А за "Любими" и другите 2-3 неща, свързани с тях ( "Предпочитания"/"Фаворити" ) ще си помисля . Link :whistling:.
 8. Installer and language files

  Yeah, simple as the software Notepad++ ( look it's installer and when the installation is finished when you start the program ) like. It's will be good. Or some other software - translators creates installers ONLY the translator packs ( for their countries ). Or in 1 installer - all lang packs. Some programs are named "Multilanguage" .
 9. :w00t: Via Notepad++ софтуера. В 2 tab-а ( подобно на Firefox ) отваряш 2-та превода - единият Bulgarian, другият English. И с Ctrl+Tab сменяш между различните tabs. Хух, това чак сега го виждам. Не знаех, че е редактиран поста, нито пише кога последно е редактиран ( явно е сложена отметката/тикчето да не се вижда кога последно е edit-ван поста ). Та значи: По-официално и на "Вие", и добре сложено е "Предпочитани" да е. Ясно, че "любими" е по-userfriendly, но... Също и де да беше само него ред: Line 11 : <String Name="AddToFavorites">Добави към [b]предпочитани[/b]</String> Line 163 : <String Name="FavJoinShowingOff">Показване на [b]предпочитаните[/b] потребители при влизане в хъба - Изкл.</String> Line 164 : <String Name="FavJoinShowingOn">Показване на [b]предпочитаните[/b] потребители при влизане в хъба - Вкл.</String> Line 167 : <String Name="FavoriteHubAdded">[b]Предпочитан[/b] хъб добавен </String> Line 168 : <String Name="FavoriteHubAlreadyExists">Хъба вече е в [b]предпочитани[/b]</String> Line 169 : <String Name="FavoriteHubDoesNotExist">Този хъб не е [b]предпочитан[/b]</String> Line 171 : <String Name="FavoriteHubProperties">Настройки на [b]предпочитания[/b] хъб</String> Line 172 : <String Name="FavoriteHubRemoved">[b]Предпочитания[/b] хъб премахнат</String> Line 173 : <String Name="FavoriteHubs">[b]Предпочитани[/b] хъбове</String> Line 174 : <String Name="FavoriteUserAdded">[b]Предпочитан[/b] потребител добавен</String> Line 175 : <String Name="FavoriteUsers">[b]Предпочитани[/b] потребители</String> Line 176 : <String Name="FavuserOnline">[b]Предпочитан[/b] потр. е на линия</String> Line 332 : <String Name="MenuFavoriteHubs">&amp;[b]Предпочитани[/b] хъбове Ctrl+F</String> Line 333 : <String Name="MenuFavoriteUsers">[b]Предпочитани[/b] &amp;потребители Ctrl+U</String> Line 432 : <String Name="PopupFavoriteConnected">Показвай изскачащ прозорец при влизане на [b]предпочитан[/b] потребител</String> Line 561 : <String Name="SettingsAutoKickNoFavs">Не прекъсвай връзката автоматично с [b]предпочитани[/b] потребители, които излязат от хъба</String> Line 579 : <String Name="SettingsColorFavorite">[b]Предпочитан[/b]</String> Line 591 : <String Name="SettingsConfirmHubRemoval">Потвърди премахване на [b]предпочитан[/b] хъб</String> Line 612 : <String Name="SettingsFavShowJoins">Показвай влизанията/излизанията в общия чат само на [b]предпочитани[/b] потребители</String> Line 613 : <String Name="SettingsFavoriteDirs">[b]Предпочитани[/b] папки за сваляне</String> Line 614 : <String Name="SettingsFavoriteDirsPage">[b]Предпочитани[/b]</String> Line 705 : <String Name="SettingsSortFavusersFirst">Показвай първо [b]предпочитаните[/b] потребители в хъба</String> Line 1024 : <String Name="GlobalHubframeConf">Използвай общо подреждане за чат прозорците (не зачита настройките в [b]предпочитани[/b])</String> Line 1077 : <String Name="GlobalMiniTabs">Използвай мини табове за всички хъбове (при включване важи и за [b]предпочитаните[/b] хъбове)</String> Line 1087 : <String Name="CheckerPrefs">Настройки на [b]предпочитаният[/b]а</String> Line 1119 : <String Name="UseFavNames">Използвай детайлите от [b]предпочитаните[/b] за да идентифицирате хъбовете</String> Оправих го него ( "Съвпадение" ), а относно включването - няма как, трябва първо да се регистрират у форума, че да намерят този подфорум ( забутан, даже отначалото на форума index-а не се вижда ВЕЧЕ ), после съответната тема, да влезнат в нея и да улучат да изтеглят точният attachment, а не този от вторият пост в тази тема . Дълга и широка, като нерегистрирани нямат права за сваляне на прикачени файлове ( attachments ), притежавам такъв IPB форум от доста години ( администрация ) и зат'ва знам тези неща. Така, че ако имате приятели, познати и други хора, на които сте дали превода, кажете им да се регистрират и да постнат някой друг пост относно оправян на нещо си примерно. :thumbsup: :w00t: :thumbsup:
 10. Добавени редове: [list]<String Name="CertificateGenerated">Generated new TLS certificate</String> <String Name="MagnetAsk">Ask for Magnet action</String> <String Name="MenuFavoriteUsers">Favorite &amp;Users Ctrl+U</String> <String Name="OverlapChunks">Overlap slow chunks by faster user when file is going to be finished</String> <String Name="OverlappedSlowSegment">Overlapped by faster user</String> <String Name="TargetRemoved">Target removed</String> <String Name="FakeDetectAdv">Advanced Fake Detector Options</String> <String Name="CheckerPrefs">Threaded Checking Preferences</String> <String Name="MaxTestsurs">Max TestSURs</String> <String Name="MaxFilelists">Max FileLists</String> <String Name="CheckerDelay">New user delay</String> <String Name="CheckerSleepTime">Sleep time</String> <String Name="CheckerClientBeforeFilelist">Detect client before checking filelist</String> <String Name="CheckerDelayedSending">Use delayed sending of raws</String> <String Name="ActionExists">This Action already exists</String> <String Name="NoNameSpecified">No name was specified</String> <String Name="RawExists">This Raw already exists</String> <String Name="ActionRaw">Action &amp; Raw</String> <String Name="ActionRawDlg">Action &amp;&amp; Raw</String> <String Name="Raw">Raw</String> <String Name="AddAction">Add / Rename an action</String> <String Name="SettingsAutoStart">Start ApexDC++ at Windows startup</String> <String Name="NatSort">Use natural sorting</String> <String Name="DontShareEmptyDirs">Don't share empty directories</String> <String Name="OnlyShareFullDirs">Only share fully hashed directories</String> <String Name="OpOnly">OP's Only</String> <String Name="CheckingStarted">Checking started</String> <String Name="CheckingStopped">Checking stopped</String> <String Name="Install">Install</String> <String Name="InstallIntro">Welcome to ApexDC++. Please take a moment to choose which actions you would like ApexDC++ to automatically perform.</String> <String Name="InstallInfo">ApexDC++ can be removed at any time from Windows \"Add or Remove Programs\"</String> <String Name="InstallNote">Note: by using this program you acknowledge that you hereby agree to the terms and conditions presented in</String> <String Name="InstallStart">Create shortcut on Start menu</String> <String Name="InstallDesktop">Create shortcut on desktop</String> <String Name="InstallQlaunch">Add shortcut to Quick Launch</String> <String Name="InstallFirewall">Add an exception to Windows Firewall (XP SP2+)</String> <String Name="UseCustomListBackground">Use custom list background style</String> <String Name="FirewallQuestion">Would you like to add an exception for ApexDC++ to your Windows Firewall?</String> <String Name="ColorProtected">Protected user</String> <String Name="UseFavNames">Use details in favorites to identify hubs</String> <String Name="ToolInstall">Reinstall ApexDC++</String> <String Name="ReallyRun">Are you certain that you wish to run this tool?</String> <String Name="Ipguard">IPGuard</String> <String Name="IpguardDefaultPolicy">Default policy</String> <String Name="IpguatdValuesReq">All values are mandatory!</String> <String Name="IpguardInvalidStart">Invalid start address supplied!</String> <String Name="IpguardInvalidEnd">Invalid end address supplied!</String> <String Name="IpguardInvalidRange">Invalid range supplied!</String> <String Name="IpguardRangeExists">Range with this name already exists!</String> <String Name="IpguardEnable">Enable IPGuard</String> <String Name="IpguardIntro">IPGuard is intended to be used for blocking malicious ip ranges only, and it is not by any means a substitute for firewall or other internet security software! Warning: IPGuard affects all connections in ApexDC++</String> <String Name="Start">Start</String> <String Name="End">End</String> <String Name="Allow">Allow</String> <String Name="Deny">Deny</String> <String Name="SettingsPlugins">Plugins</String> <String Name="PluginInformation">Plugin information</String> <String Name="PluginName">Name:</String> <String Name="PluginVersion">Version:</String> <String Name="PluginAuthor">Author:</String> <String Name="PluginDescription">Description:</String> <String Name="PluginsNoConfig">This plugin requires no configuration</String> Общо: 64 lines, не strings ! Но в превода ги направих 63 lines. [/list] Премахнати редове: [list]<String Name="AscrollChat">Движи чата</String> <String Name="TrayLimiter">Ограничи скоростите на трансфер</String> <String Name="BlockFinished">Сегментът свален, изчакване</String> <String Name="CopyDescription">Копирай описанието</String> <String Name="CopyEmailAddress">Копирай е-майл адреса</String> <String Name="CopyExactShare">Копирай точния размер на споделеното</String> <String Name="CopyAll">Копирай всичко</String> <String Name="CopyIp">Копирай IP</String> <String Name="CopyNickIp">Копирай псевдонима и IP</String> <String Name="CopyTag">Копирай допънителната информация</String> <String Name="CorruptionDetected">Намерена повреда на позиция</String> <String Name="CrcChecked">Kеша проверен</String> <String Name="Du">Кач./Св.</String> <String Name="MenuFaq">Често задавани въпроси</String> <String Name="MenuSitesNxp">neXTPeer.net</String> <String Name="ForbiddenDollarFile">Файлове с '$' няма да бъдат сваляни и споделяни: </String> <String Name="NetlimiterWarning">NetLimiter беше открит на вашия компютър. Той често е предпоставка за забиване на ApexDC++, бавно сваляне и неуспешни качвания.Моля деинсталирайте, ползвайте друг продукт или вградения ограничител.</String> <String Name="ChunkOverlapped">Частта взета от по бърз потребител</String> <String Name="KbpsDisable">kB/s (0 = disable)</String> <String Name="NoDownloadsFromPassive">Не може да сваляте от пасивни потребители когато вие сте пасивен</String> <String Name="Pk">PK Низ</String> <String Name="SettingsBadSoftware">Съобщавай при открит конфликтен софтуер</String> <String Name="SettingsBwboth">Тип връзка (стар DC++ метод)</String> <String Name="SettingsBwsingle">Тип връзка (нов DC++ метод)</String> <String Name="SettingsNominalBandwidth">Скорост на връзката</String> <String Name="SettingsUseVerticalView">Ползвай вертикално подреждане по подразбиране</String> <String Name="ShowSpeed">Пок. скорост</String> <String Name="ZonealarmWarning">На вашия компютър беше открит ZoneAlarm. Той е честа причина за грешни сваляния и поява на много несъответствия в свалянията. Моля деинсталирайте го и ползвайте алтернативен продукт. </String> <String Name="HubSmall">Отваряй хъбовете минимализирани</String> <String Name="RawTexts">Raw текст (не въвеждайте вашите raw команди тук)</String> <String Name="PgBlocked">Блокиран от PeerGuardian Plugin</String> <String Name="FullFilelistNfo">Показвай пълно инфо за файл в списък свалено</String> <String Name="ZionMode">Zion++ (&gt; 2.16)</String> <String Name="SdcMode">StrongDC++ (1.x)</String> <String Name="Incoming">входящи</String> <String Name="Outgoing">изходящи</String> <String Name="Begin">Начало</String> <String Name="ProgressAvoiding">Лента на състоянието на чакащите - общи блокове</String> <String Name="PsrDelay">Забавяне между $PSR</String> <String Name="End">Край</String> <String Name="PgBlocklist">PeerGuardian списък за блокиране</String> <String Name="PgNotRunning">PeerGuardian не е включен...</String> <String Name="PgRunning">PeerGuardian включен с %s IP зони.</String> <String Name="PgRunningIdle">PeerGuardian включен, но неактивен.</String> <String Name="PgAltSoft">Засечен друг софтуер за блокиране!</String> <String Name="PgLog">Записвай активността на PeerGuardian</String> <String Name="PgListViewer">Показване на списъци на PeerGuardian.</String> <String Name="PgViewerLoading">Списъкът се зарежда, моля изчакайте...</String> <String Name="PgViewerEmpty">Списъкът е празен, или формата не се поддържа</String> <String Name="PgRangeCount">Общо IP зони</String> <String Name="PgTester">PeerGuardian проверка</String> <String Name="PgTesterNoMatch">Това IP не е блокирано.</String> <String Name="PgListOptions">Опции на списъка блокирани</String> <String Name="PgCurrentList">Списък в момента:</String> <String Name="PgUpdateLocation">Сървър за обновяване:</String> Общо: 55 lines, не strings ! [/list] Множество корекции по превода, добавки, гледане кое как е, кое не, взаимодействане с други елементи и т.н. и т.н. Абе голяма играчка . ВАЖНО: Превода е за ApexDC++ v1.0.1 Final, но самият превод НЕ е финален ! Т.е. вие българските потребители, ако откриете евентуални грешчици и корекции, показвания със screenshots и подобни неща, идеи, ..., да ги напишете и съответно да ги оправя навреме и ЧАК тогава да пусна финалният превод в официалната тема за преводи на ApexDC++ ! Тествайте, разглеждайте, размишлявайте, дискутирайте . ------------------------------------------------------- ApexDC.1.0.1.Bulgarian.Translation.Beta.by.SHERIFA.xml ------------------------------------------------------- П.С.: Малко закъснях, пък и скоро нова версия може би ще излиза, но това е за сега. Имах и други проблеми около административни неща по гейм сървъри и сайтове и зат'ва . Пък и някъде на пол'винта съм на превода на DAEMON Tools :thumbsup:.
 11. На Active съм, скорост на връзката винаги ми е била 100 MBit/s, цветовете не съм бутал, стени ( firewalls, antivirus software и всякакви подобни неща ) НЯМАМ, нито и съм инсталирвал ( вградената в Windows я... няма също ), нито хардуерен firewall. Не ми трябва стеничка, а Fireball.
 12. И аз си мислех, че е от него, ама нейсе... Пуснах го - не ставам с Fireball-че. Рестартирах ApexDC++ 1.0.1, влизам в съответния хъб - пак нямам Fireball.
 13. Относно кавичките ясно. Добре, откъде се наглася да пускане/спиране дали да си с Fireball-че или не ? Че до преди малко бях, после правих "бутания" ( ) да тествам скоростта, сега не съм и се чудя къде бутнах, че да го махна.
 14. Some site and forum suggestions.

  I'm not sure . http://php.internet.is/cyberpimp/Downloads/RadoXBlackGreen.rar [an error occurred while processing this directive] The requested URL was not found on this server. The link on the referring page seems to be wrong or outdated. Please inform the author of that page about the error. [an error occurred while processing this directive] http://www.apexdc.net/downloads/emoticons/PeerWeb_Emoticon_Pack_3.2.rar Not Found The requested URL /downloads/emoticons/PeerWeb_Emoticon_Pack_3.2.rar was not found on this server. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Apache/1.3.39 Server at www.apexdc.net Port 80 Also other suggestion - creating special user group for Translators, where admins manually will add ( edit profiles ) current translators of language file, with their special title - "<Country> Translator". For example: French Translator. And what about the Bulgarian IPB lang ?
 15. Btw: <String Name="ColorFast">User with fireball</String> <String Name="ColorFast">Потребител с висока скорост</String> Link -> 3.2 Red Mine - User has uploaded at constant 100kB/s or above Всичките тези с ограничение скорост на качване от 100 kB/s са с Fireball-че. Само не разбрах защо е писано "ColorFast" и "... висока скорост" ( съответно превода ). Не трябва ли да е точно обратното - с ниска скорост ?
 16. Баш не са 75 lines . Преди дни още като излезе новата версия си играх да гледам ТОЧНО кои редове трябва да се remove-нат и кои add-нат. А после вече превода ( from English to Bulgarian ) на новите ( added ) lines. Сега изчиствам още някои правописни, граматични и лексикални грешчици, че да го изгладя, като същевременно гледам и в програмата как ще си 'отива'. Само не разбрах това: "Once you've translated it, simply attach the translated file here or PM me, and you're topic will be linked to on the customise page." Т.е. може да създадеш new topic ( понеже topic е писано ) като си готов с превода ?
 17. Честно да кажа - ептен нищо не разбрах от тази "идея".
 18. Compiling ApexDC++

  Hello, Can someone post ( in 2 attachments - archived files ) the latest STLPort & WTL from the SVN here ? Because some friend downloaded them for me, but I'm not sure if they are full or not, because in Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition when I prepared STL & WTL and Build Solution - after that there are 3 errors and nuthin' created (.exe/.pdb): ...cannot open file 'stlport_static.lib' ...A tool returned an error code from "Building StringDefs.cpp and Example.xml from StringDefs.h..." ...A tool returned an error code from "Deleting old pdb file..." Also I didn't find any install.bat file nowhere. And there are not 8 project -> 6 projects. Source: ApexDC++ 1.0.1 Source used. Win-XP SP-2.