Sign in to follow this  
Followers 0
Vanio71

има ли БГ пакет за АпексДЦ

23 posts in this topic

Аха, има разлика от около 75 реда.

Share this post


Link to post

Баш не са 75 lines :). Преди дни още като излезе новата версия си играх да гледам ТОЧНО кои редове трябва да се remove-нат и кои add-нат. А после вече превода ( from English to Bulgarian ) на новите ( added ) lines. Сега изчиствам още някои правописни, граматични и лексикални грешчици, че да го изгладя, като същевременно гледам и в програмата как ще си 'отива'.

Само не разбрах това:

"Once you've translated it, simply attach the translated file here or PM me, and you're topic will be linked to on the customise page."

Т.е. може да създадеш new topic ( понеже topic е писано ) като си готов с превода ?

Share this post


Link to post

Идеално,за такива като мен които не са на ТИ с английския.

Share this post


Link to post

Btw:

<String Name="ColorFast">User with fireball</String>

<String Name="ColorFast">Потребител с висока скорост</String>

Link -> 3.2 Red Mine - User has uploaded at constant 100kB/s or above

2qtvg2x.png

Всичките тези с ограничение скорост на качване от 100 kB/s са с Fireball-че. Само не разбрах защо е писано "ColorFast" и "... висока скорост" ( съответно превода ). Не трябва ли да е точно обратното - с ниска скорост ?

Share this post


Link to post

Първо поздравления , че се залови да обновиш превода на ApexDC++! :D:) Да, скоростта е така, но нека най-добре да каже най-точно Zlobomir как е в действителност. :)

P.S. Моля те след като е готов превода да го шернеш тук, а ние ще се погрижим той да бъде поместен там кадето му е мястото! Благодаря! :P

Share this post


Link to post

Е, как е ?

Share this post


Link to post

fireball е точно потребител с висока скорост, обаче според мен по-къси определения, по-добре. Например

Share this post


Link to post

Относно кавичките ясно.

Добре, откъде се наглася да пускане/спиране дали да си с Fireball-че или не ? Че до преди малко бях, после правих "бутания" ( :) ) да тествам скоростта, сега не съм и се чудя къде бутнах, че да го махна.

Share this post


Link to post

Здравей!

Това е в Settings / Connections Settings или Settings / Limits - има картинка знака СТОП с 50 в средата.

Share this post


Link to post

И аз си мислех, че е от него, ама нейсе... Пуснах го - не ставам с Fireball-че. Рестартирах ApexDC++ 1.0.1, влизам в съответния хъб - пак нямам Fireball.

Share this post


Link to post

Момент! Това е от конекцията - Settings / General ===> Line speed (upload) MBits/s, зависи на каква скорост ще дадеш за да се покаже иконата преди узера със стена. Възможно е и да си пипал и по Settings / User List Colors - там да си дал на Browse...... Userlist Icons. Трябва да е по Default. Провери имаш ли и стена на самото РС. :)

P.S. Стената се получава понякога и от това колко са слотовете които си отворил и колко от тях са заети в даден момент.

Edited by TheJackal

Share this post


Link to post

На Active съм, скорост на връзката винаги ми е била 100 MBit/s, цветовете не съм бутал, стени ( firewalls, antivirus software и всякакви подобни неща ) НЯМАМ, нито и съм инсталирвал ( вградената в Windows я... няма също :) ), нито хардуерен firewall.

Не ми трябва стеничка, а Fireball.

Share this post


Link to post

Не, fireball се получава при съотношение ъплоуд за единица време над определена величина. Тоест губи се при рестарт и трябва време, за да се появи, ако връзката не е влошена. Тоест лошо обясних, но дано се разбра. Дано поне е вярно. :)

Share this post


Link to post

Добавени редове:

[list]<String Name="CertificateGenerated">Generated new TLS certificate</String>
<String Name="MagnetAsk">Ask for Magnet action</String>
<String Name="MenuFavoriteUsers">Favorite &amp;Users Ctrl+U</String>
<String Name="OverlapChunks">Overlap slow chunks by faster user when file is going to be finished</String>
<String Name="OverlappedSlowSegment">Overlapped by faster user</String>
<String Name="TargetRemoved">Target removed</String>
<String Name="FakeDetectAdv">Advanced Fake Detector Options</String>
<String Name="CheckerPrefs">Threaded Checking Preferences</String>
<String Name="MaxTestsurs">Max TestSURs</String>
<String Name="MaxFilelists">Max FileLists</String>
<String Name="CheckerDelay">New user delay</String>
<String Name="CheckerSleepTime">Sleep time</String>
<String Name="CheckerClientBeforeFilelist">Detect client before checking filelist</String>
<String Name="CheckerDelayedSending">Use delayed sending of raws</String>
<String Name="ActionExists">This Action already exists</String>
<String Name="NoNameSpecified">No name was specified</String>
<String Name="RawExists">This Raw already exists</String>
<String Name="ActionRaw">Action &amp; Raw</String>
<String Name="ActionRawDlg">Action &amp;&amp; Raw</String>
<String Name="Raw">Raw</String>
<String Name="AddAction">Add / Rename an action</String>
<String Name="SettingsAutoStart">Start ApexDC++ at Windows startup</String>
<String Name="NatSort">Use natural sorting</String>
<String Name="DontShareEmptyDirs">Don't share empty directories</String>
<String Name="OnlyShareFullDirs">Only share fully hashed directories</String>
<String Name="OpOnly">OP's Only</String>
<String Name="CheckingStarted">Checking started</String>
<String Name="CheckingStopped">Checking stopped</String>
<String Name="Install">Install</String>
<String Name="InstallIntro">Welcome to ApexDC++. Please take a moment to choose which actions you would like ApexDC++ to automatically perform.</String>
<String Name="InstallInfo">ApexDC++ can be removed at any time from Windows \"Add or Remove Programs\"</String>
<String Name="InstallNote">Note: by using this program you acknowledge that you hereby agree to the terms and conditions presented in</String>
<String Name="InstallStart">Create shortcut on Start menu</String>
<String Name="InstallDesktop">Create shortcut on desktop</String>
<String Name="InstallQlaunch">Add shortcut to Quick Launch</String>
<String Name="InstallFirewall">Add an exception to Windows Firewall (XP SP2+)</String>
<String Name="UseCustomListBackground">Use custom list background style</String>
<String Name="FirewallQuestion">Would you like to add an exception for ApexDC++ to your Windows Firewall?</String>
<String Name="ColorProtected">Protected user</String>
<String Name="UseFavNames">Use details in favorites to identify hubs</String>
<String Name="ToolInstall">Reinstall ApexDC++</String>
<String Name="ReallyRun">Are you certain that you wish to run this tool?</String>
<String Name="Ipguard">IPGuard</String>
<String Name="IpguardDefaultPolicy">Default policy</String>
<String Name="IpguatdValuesReq">All values are mandatory!</String>
<String Name="IpguardInvalidStart">Invalid start address supplied!</String>
<String Name="IpguardInvalidEnd">Invalid end address supplied!</String>
<String Name="IpguardInvalidRange">Invalid range supplied!</String>
<String Name="IpguardRangeExists">Range with this name already exists!</String>
<String Name="IpguardEnable">Enable IPGuard</String>
<String Name="IpguardIntro">IPGuard is intended to be used for blocking malicious ip ranges only, and it is not by any means a substitute for firewall or other internet security software!

Warning: IPGuard affects all connections in ApexDC++</String>
<String Name="Start">Start</String>
<String Name="End">End</String>
<String Name="Allow">Allow</String>
<String Name="Deny">Deny</String>
<String Name="SettingsPlugins">Plugins</String>
<String Name="PluginInformation">Plugin information</String>
<String Name="PluginName">Name:</String>
<String Name="PluginVersion">Version:</String>
<String Name="PluginAuthor">Author:</String>
<String Name="PluginDescription">Description:</String>
<String Name="PluginsNoConfig">This plugin requires no configuration</String>

Общо: 64 lines, не strings ! Но в превода ги направих 63 lines.
[/list]

Премахнати редове:

[list]<String Name="AscrollChat">Движи чата</String>
<String Name="TrayLimiter">Ограничи скоростите на трансфер</String>
<String Name="BlockFinished">Сегментът свален, изчакване</String>
<String Name="CopyDescription">Копирай описанието</String>
<String Name="CopyEmailAddress">Копирай е-майл адреса</String>
<String Name="CopyExactShare">Копирай точния размер на споделеното</String>
<String Name="CopyAll">Копирай всичко</String>
<String Name="CopyIp">Копирай IP</String>
<String Name="CopyNickIp">Копирай псевдонима и IP</String>
<String Name="CopyTag">Копирай допънителната информация</String>
<String Name="CorruptionDetected">Намерена повреда на позиция</String>
<String Name="CrcChecked">Kеша проверен</String>
<String Name="Du">Кач./Св.</String>
<String Name="MenuFaq">Често задавани въпроси</String>
<String Name="MenuSitesNxp">neXTPeer.net</String>
<String Name="ForbiddenDollarFile">Файлове с '$' няма да бъдат сваляни и споделяни: </String>
<String Name="NetlimiterWarning">NetLimiter беше открит на вашия компютър. Той често е предпоставка за забиване на ApexDC++, бавно сваляне и неуспешни качвания.Моля деинсталирайте, ползвайте друг продукт или вградения ограничител.</String>
<String Name="ChunkOverlapped">Частта взета от по бърз потребител</String>
<String Name="KbpsDisable">kB/s (0 = disable)</String>
<String Name="NoDownloadsFromPassive">Не може да сваляте от пасивни потребители когато вие сте пасивен</String>
<String Name="Pk">PK Низ</String>
<String Name="SettingsBadSoftware">Съобщавай при открит конфликтен софтуер</String>
<String Name="SettingsBwboth">Тип връзка (стар DC++ метод)</String>
<String Name="SettingsBwsingle">Тип връзка (нов DC++ метод)</String>
<String Name="SettingsNominalBandwidth">Скорост на връзката</String>
<String Name="SettingsUseVerticalView">Ползвай вертикално подреждане по подразбиране</String>
<String Name="ShowSpeed">Пок. скорост</String>
<String Name="ZonealarmWarning">На вашия компютър беше открит ZoneAlarm. Той е честа причина за грешни сваляния и поява на много несъответствия в свалянията. Моля деинсталирайте го и ползвайте алтернативен продукт. </String>
<String Name="HubSmall">Отваряй хъбовете минимализирани</String>
<String Name="RawTexts">Raw текст (не въвеждайте вашите raw команди тук)</String>
<String Name="PgBlocked">Блокиран от PeerGuardian Plugin</String>
<String Name="FullFilelistNfo">Показвай пълно инфо за файл в списък свалено</String>
<String Name="ZionMode">Zion++ (&gt; 2.16)</String>
<String Name="SdcMode">StrongDC++ (1.x)</String>
<String Name="Incoming">входящи</String>
<String Name="Outgoing">изходящи</String>
<String Name="Begin">Начало</String>
<String Name="ProgressAvoiding">Лента на състоянието на чакащите - общи блокове</String>
<String Name="PsrDelay">Забавяне между $PSR</String>
<String Name="End">Край</String>
<String Name="PgBlocklist">PeerGuardian списък за блокиране</String>
<String Name="PgNotRunning">PeerGuardian не е включен...</String>
<String Name="PgRunning">PeerGuardian включен с %s IP зони.</String>
<String Name="PgRunningIdle">PeerGuardian включен, но неактивен.</String>
<String Name="PgAltSoft">Засечен друг софтуер за блокиране!</String>
<String Name="PgLog">Записвай активността на PeerGuardian</String>
<String Name="PgListViewer">Показване на списъци на PeerGuardian.</String>
<String Name="PgViewerLoading">Списъкът се зарежда, моля изчакайте...</String>
<String Name="PgViewerEmpty">Списъкът е празен, или формата не се поддържа</String>
<String Name="PgRangeCount">Общо IP зони</String>
<String Name="PgTester">PeerGuardian проверка</String>
<String Name="PgTesterNoMatch">Това IP не е блокирано.</String>
<String Name="PgListOptions">Опции на списъка блокирани</String>
<String Name="PgCurrentList">Списък в момента:</String>
<String Name="PgUpdateLocation">Сървър за обновяване:</String>

Общо: 55 lines, не strings !
[/list]

Множество корекции по превода, добавки, гледане кое как е, кое не, взаимодействане с други елементи и т.н. и т.н. Абе голяма играчка ;).

ВАЖНО: Превода е за ApexDC++ v1.0.1 Final, но самият превод НЕ е финален ! Т.е. вие българските потребители, ако откриете евентуални грешчици и корекции, показвания със screenshots и подобни неща, идеи, ..., да ги напишете и съответно да ги оправя навреме и ЧАК тогава да пусна финалният превод в официалната тема за преводи на ApexDC++ ! Тествайте, разглеждайте, размишлявайте, дискутирайте :).

-------------------------------------------------------

hy67kj.gif

7nm28a.gifApexDC.1.0.1.Bulgarian.Translation.Beta.by.SHERIFA.xml

-------------------------------------------------------

П.С.: Малко закъснях, пък и скоро нова версия може би ще излиза, но това е за сега. Имах и други проблеми около административни неща по гейм сървъри и сайтове и зат'ва :). Пък и някъде на пол'винта съм на превода на DAEMON Tools :thumbsup:.

Share this post


Link to post

Браво! :) Надявам се да го погледна в петък/събота, понеже сега се разправям с изпити и реферати. ;)

Eдит: Ще е гадно! :thumbsup: Много ще се радвам, ако имаш някакъв работен документ, например таблица, отляво на английски, отдясно на БГ.

Две бързи:

1. "Предпочитани" да се замени с "Любими"

2. Да намерим начин левия панел на прозореца за настройки да е БЕЗ хоризонтален скрол.

Като цяло може да се скъсят някои стрингове, например бутонът "Съответствие" = "Съвпадение" и ще се събира точно. Преводът иначе е много качествен, нещо за което все не успявах да отделя време и безкрайно се радвам, че сме близо до реализация. Всичките ми бележки са съвсем добронамерени и се се надявам и други да се вкючат. Каквото открия, ще правя едит тук.

Share this post


Link to post

Поздравления и от мен за SHERIFA!!! :thumbsup: Ето още един българин който мисли за развитието на този изключителен клиент за Р2Р, а имено любимият ни ApexDC++ !!! ;) :)

Share this post


Link to post

Браво! :) Надявам се да го погледна в петък/събота, понеже сега се разправям с изпити и реферати. :P

;) :w00t: ;)

Eдит: Ще е гадно! :( Много ще се радвам, ако имаш някакъв работен документ, например таблица, отляво на английски, отдясно на БГ.

Via Notepad++ софтуера. В 2 tab-а ( подобно на Firefox ) отваряш 2-та превода - единият Bulgarian, другият English. И с Ctrl+Tab сменяш между различните tabs.

Две бързи:

1. "Предпочитани" да се замени с "Любими"

2. Да намерим начин левия панел на прозореца за настройки да е БЕЗ хоризонтален скрол.

Като цяло може да се скъсят някои стрингове, например бутонът "Съответствие" = "Съвпадение" и ще се събира точно. Преводът иначе е много качествен, нещо за което все не успявах да отделя време и безкрайно се радвам, че сме близо до реализация. Всичките ми бележки са съвсем добронамерени и се се надявам и други да се вкючат. Каквото открия, ще правя едит тук.

Хух, това чак сега го виждам. Не знаех, че е редактиран поста, нито пише кога последно е редактиран ( явно е сложена отметката/тикчето да не се вижда кога последно е edit-ван поста :) ). Та значи:

 1. По-официално и на "Вие", и добре сложено е "Предпочитани" да е. Ясно, че "любими" е по-userfriendly, но... Също и де да беше само него ред:
  Line 11 : 		<String Name="AddToFavorites">Добави към [b]предпочитани[/b]</String>
  Line 163 : <String Name="FavJoinShowingOff">Показване на [b]предпочитаните[/b] потребители при влизане в хъба - Изкл.</String>
  Line 164 : <String Name="FavJoinShowingOn">Показване на [b]предпочитаните[/b] потребители при влизане в хъба - Вкл.</String>
  Line 167 : <String Name="FavoriteHubAdded">[b]Предпочитан[/b] хъб добавен </String>
  Line 168 : <String Name="FavoriteHubAlreadyExists">Хъба вече е в [b]предпочитани[/b]</String>
  Line 169 : <String Name="FavoriteHubDoesNotExist">Този хъб не е [b]предпочитан[/b]</String>
  Line 171 : <String Name="FavoriteHubProperties">Настройки на [b]предпочитания[/b] хъб</String>
  Line 172 : <String Name="FavoriteHubRemoved">[b]Предпочитания[/b] хъб премахнат</String>
  Line 173 : <String Name="FavoriteHubs">[b]Предпочитани[/b] хъбове</String>
  Line 174 : <String Name="FavoriteUserAdded">[b]Предпочитан[/b] потребител добавен</String>
  Line 175 : <String Name="FavoriteUsers">[b]Предпочитани[/b] потребители</String>
  Line 176 : <String Name="FavuserOnline">[b]Предпочитан[/b] потр. е на линия</String>
  Line 332 : <String Name="MenuFavoriteHubs">&amp;[b]Предпочитани[/b] хъбове Ctrl+F</String>
  Line 333 : <String Name="MenuFavoriteUsers">[b]Предпочитани[/b] &amp;потребители Ctrl+U</String>
  Line 432 : <String Name="PopupFavoriteConnected">Показвай изскачащ прозорец при влизане на [b]предпочитан[/b] потребител</String>
  Line 561 : <String Name="SettingsAutoKickNoFavs">Не прекъсвай връзката автоматично с [b]предпочитани[/b] потребители, които излязат от хъба</String>
  Line 579 : <String Name="SettingsColorFavorite">[b]Предпочитан[/b]</String>
  Line 591 : <String Name="SettingsConfirmHubRemoval">Потвърди премахване на [b]предпочитан[/b] хъб</String>
  Line 612 : <String Name="SettingsFavShowJoins">Показвай влизанията/излизанията в общия чат само на [b]предпочитани[/b] потребители</String>
  Line 613 : <String Name="SettingsFavoriteDirs">[b]Предпочитани[/b] папки за сваляне</String>
  Line 614 : <String Name="SettingsFavoriteDirsPage">[b]Предпочитани[/b]</String>
  Line 705 : <String Name="SettingsSortFavusersFirst">Показвай първо [b]предпочитаните[/b] потребители в хъба</String>
  Line 1024 : <String Name="GlobalHubframeConf">Използвай общо подреждане за чат прозорците (не зачита настройките в [b]предпочитани[/b])</String>
  Line 1077 : <String Name="GlobalMiniTabs">Използвай мини табове за всички хъбове (при включване важи и за [b]предпочитаните[/b] хъбове)</String>
  Line 1087 : <String Name="CheckerPrefs">Настройки на [b]предпочитаният[/b]а</String>
  Line 1119 : <String Name="UseFavNames">Използвай детайлите от [b]предпочитаните[/b] за да идентифицирате хъбовете</String>


 2. Оправих го него ( "Съвпадение" ), а относно включването - няма как, трябва първо да се регистрират у форума, че да намерят този подфорум ( забутан, даже отначалото на форума index-а не се вижда ВЕЧЕ ), после съответната тема, да влезнат в нея и да улучат да изтеглят точният attachment, а не този от вторият пост в тази тема :). Дълга и широка, като нерегистрирани нямат права за сваляне на прикачени файлове ( attachments ), притежавам такъв IPB форум от доста години ( администрация ) и зат'ва знам тези неща. Така, че ако имате приятели, познати и други хора, на които сте дали превода, кажете им да се регистрират и да постнат някой друг пост относно оправян на нещо си примерно.

Поздравления и от мен за SHERIFA!!! :thumbsup: Ето още един българин който мисли за развитието на този изключителен клиент за Р2Р, а имено любимият ни ApexDC++ !!! :P:D

:thumbsup: :w00t: :thumbsup:

Share this post


Link to post

"По-официално и на "Вие", и добре сложено е "Предпочитани" да е. Ясно, че "любими" е по-userfriendly, но... Също и де да беше само него ред:"

Официална форма на прилагателни? А и не разработваме програма за хора с по пет+ научни титли, че да е на строго на "Вие". smile.gif Любими е по-точният и по-кратък превод (предпочитани би било preferred imo) Освен това, в редовете където "любими" не пасва, може да се получи омонимия, което ще е доста зле. Например "Настройки на предпочитанията" си е ок, другите би могло да са любими. Използвал съм далеч по-грозни трикове, например "Добре" и "Ъм, не" за диалоговите бутони, само защото Алт+Ъ = Алт+C (Cancel). biggrin.gif

П. С. Българският език е велик! Язък че аз съм прост и ми отне толкова време! "ПОДБРАНИ" и даже "ОТБРАНИ" хъбове и потребители.

Share this post


Link to post

Здравейте на всички!С голям интерес намерих този форум и се радвам,че има толкова сериозно заели се хора с моята любима програма ApexDC++ ;) .Имам един въпрос към вас,как мога да разбера за тези икони от рода на огнено кълбо или камера,какво означават?Появяват се пред имената на юзърите в хъба!И как се появяват?Никъде в настройките не видях нищо за тях!Извинете моето незнание,но все пак моля да ми отговорите!

Share this post


Link to post

"По-официално и на "Вие", и добре сложено е "Предпочитани" да е. Ясно, че "любими" е по-userfriendly, но... Също и де да беше само него ред:"

Официална форма на прилагателни? А и не разработваме програма за хора с по пет+ научни титли, че да е на строго на "Вие". :) Любими е по-точният и по-кратък превод (предпочитани би било preferred imo) Освен това, в редовете където "любими" не пасва, може да се получи омонимия, което ще е доста зле. Например "Настройки на предпочитанията" си е ок, другите би могло да са любими. Използвал съм далеч по-грозни трикове, например "Добре" и "Ъм, не" за диалоговите бутони, само защото Алт+Ъ = Алт+C (Cancel). :D

П. С. Българският език е велик! Язък че аз съм прост и ми отне толкова време! "ПОДБРАНИ" и даже "ОТБРАНИ" хъбове и потребители.

Другият път поствай без да си променяш charset-а на каквото и да е :). Тъй като:

m8mb1y_t.png

Т.е. default charset-а в този форум е зададен да е Western (ISO-8859-1) и съответно браузъра ( при българите ) като е настроен ( от настройките на Firefox ) да отваря по default Windows-1251 -> когато зарежда форума автоматично си превключва браузъра И той на Western (ISO-8859-1), за да се вижда както трябва. А поста ти... явно е бил писан на Windows-1251 и като е бил постнат тук - излиза с маймунки ( чак като РЪЧНО превключи човек от браузъра на Windows-1251 РАЗЧИТА писаното ) :).

А за "Любими" и другите 2-3 неща, свързани с тях ( "Предпочитания"/"Фаворити" ) ще си помисля ;).

Здравейте на всички!С голям интерес намерих този форум и се радвам,че има толкова сериозно заели се хора с моята любима програма ApexDC++ :P .Имам един въпрос към вас,как мога да разбера за тези икони от рода на огнено кълбо или камера,какво означават?Появяват се пред имената на юзърите в хъба!И как се появяват?Никъде в настройките не видях нищо за тях!Извинете моето незнание,но все пак моля да ми отговорите!

Link :whistling:.

Share this post


Link to post

@Sherifa - Fixed! ;) Май е станало при прехода към Огнена Лисица 3.

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  
Followers 0