Sign in to follow this  
Followers 0
TheJackal

Бъг свързан с iso fail

2 posts in this topic

Здравейте,

При сваляне на iso fail се орвори прозореца за бъг и се затвори ApexDC++. Ето и съобщението в прозореца:

Code: c0000005 (Access violation)

Version: 1.0.0B4 (2007-08-07)

Major: 5

Minor: 1

Build: 2600

SP: 2

Type: 1

Time: 2007-12-30 02:49:29

TTH: 7CNQCQXDGEV7S2IDTUSYEW73M722LLS7BVOOXDI

ntdll!0x7C901010: RtlEnterCriticalSection

d:\cvs\apexdc++\trunk\client\merklecheckoutputstream.h(119): MerkleCheckOutputStream<MerkleTree<TigerHash=0x02D9FF98,1024>=0x000013F6,1>::write

d:\cvs\apexdc++\trunk\client\chunkoutputstream.h(79): ChunkOutputStream<1>::write

d:\cvs\apexdc++\trunk\client\filteredfile.h(133): FilteredOutputStream<UnZFilter=0x02D7ED28,1>::write

d:\cvs\apexdc++\trunk\client\downloadmanager.cpp(533): DownloadManager::on

d:\cvs\apexdc++\trunk\client\userconnection.cpp(180): UserConnection::on

d:\cvs\apexdc++\trunk\client\speaker.h(64): Speaker<BufferedSocketListener>::fire<BufferedSocketListener::X<3>=0x022FFF00,unsigned char *=0x022FFF08,int>

d:\cvs\apexdc++\trunk\client\bufferedsocket.cpp(263): BufferedSocket::threadRead

d:\cvs\apexdc++\trunk\client\bufferedsocket.cpp(515): BufferedSocket::checkSocket

d:\cvs\apexdc++\trunk\client\bufferedsocket.cpp(531): BufferedSocket::run

d:\cvs\apexdc++\trunk\client\thread.h(161): Thread::starter

f:\sp\vctools\crt_bld\self_x86\crt\src\threadex.c(348): _callthreadstartex

f:\sp\vctools\crt_bld\self_x86\crt\src\threadex.c(326): _threadstartex

Прилагам и exceptioninfo.txt.

Весело посрещане на Новата 2008 година , да е мирна и здрава!!!

С нови изненади за всички от ApexDC++ !!! :thumbsup:

exceptioninfo.txt

Share this post


Link to post

Имаме голямо количество такива репорти... Но ако си сигурен, че е точно от iso файл, това е напредък. Засега опитай да го свалиш с друг клиент, ако е спешно, най-добре с класическо ДЦ++.

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  
Followers 0