Sign in to follow this  
Followers 0
Mikey_69

Uppgradera ApexDC++ utan att förlora data

1 post in this topic

Hur man uppgraderar ApexDC++ utan att förlora data..

En del av er har troligen upplevt problem med ApexDC++ uppgraderingar (Något på grund av att du inte vet hur man ska göra).

De här problemen inkluderar en rensad nerladdnings kö (download queue), inställningar (settings), favoriter (favourites) etc. För att undvika dessa saker, följ nedanstående guide:

Genom setup filen:

1. Ladda ner den senaste setup filen

2. Stäng ner ApexDC++

3. Kör Setup och installera ApexDC++ till samma Program folder som tidigare (vanligtvis C:\Program\ApexDC++).

4. Setup filen kommer kontrollera huruvida du redan har en version av klienten redan installerad och sen installera de nödvändiga filerna för att uppgradera.

5. Kör ApexDC++ och du kommer köra den nyaste versionen.

Genom binary filen

1. Ladda ner den senaste Binary filen

2. Stäng ner ApexDC++

3. Extrahera ApexDC.exe och ApexDC.pdb till programfoldern och skriv över när frågad.

4. Starta ApexDC++

Relaterade guider: Backup script

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  
Followers 0